english cv hang es mas kritikak proza könyvek tanulmanyok, esszék

[hang és más]

van egy jó szava? (Könyvhét, 2010)

Tisztelt közönség, kedves könyvek és könyvbarátok!

Valamikor a múlt században élt egy filozófus, aki azt találta mondani, hogy a szavak tettek. E tettek archívuma, katalógusa pedig nem máshol, mint a könytárakban és könyvesboltokban található, amelyekben a könyveket orzik. A könyvekben található szavak a kultúra cselekedeteit rögzítik, ez történt itt és itt, így néztünk ki ekkor és ekkor, ez itt csinos, jól sikerült, élethû kép, az ott némileg divatjamúlt, megsárgult és fakó, de mind a miénk, hozzánk tartozik, ez mind mi voltunk egykor. A könyvek a kultúra, a társadalom, az emberiség családi fényképalbuma, amelyet minden körülmények között meg kell õrizni, de legalábbis törekedni kell rá nagyobb történelmi kataklizmák, kivándorlás, számuzetés, hajótörés, természeti katasztrófák vagy egyszeruen csak a mindennapi élet viharai idején. A könyveket minden áron meg kell õrizni, mert nélkülük nincs közös emlékezet, amit, ha úgy tetszik, lehet történelemnek hívni, de lehet egyszeruen úgy is gondolni rá, mint a ragacsos csirizre, ami az eddig történteket, az eddig megesett cselekedeteket tartja össze és teszi értelmezhetõvé.

A könyv tehát a kultúra, minden, amit a kultúra felhalmozott.Ülünk önelégülten a kincseinken, és azt képzeljük, hogy csak papír, nyomdafesték, áfa meg adókulcs, és nem gondolunk arra, hogy ha ez nincs, akkor nincs semmink, és akkor a semmi áfáján ülünk.

A könyv mindaz a tudás, ami nélkül nem vagyunk képesek a világban eligazodni, ami nélkül, mint valami baljós, betegséget hordozó, undok széljárás, uralkodóvá válik a tudatlanság, és egyszercsak azon kapjuk magunkat, hogy nem vagyunk képesek megítélni a szavak, és a szavakban rejlo tettek valódi jelentését, jelentõségét – egyszercsak, mint a kasból elszabadult, dühödt méhek, olyan szavak kezdenek kavarogni az olykor trópusi párával terhelt, fülledt levegoben mint együttmuködés, forradalom, nemzeti, félelem, Tatárszentgyörgy, gyávaság, mellény, kacagány, függetlenség, alkotmány, jog, erkölcs, igazság, Isten, bûn, kurzivál, Sportcsoki, állampolgár, isa, pur és homár...és rémülten azon kapjuk magunkat, hogy nem tudjuk, mely szavak tartoznak össze, melyik ad értelmet a másiknak. A könyvek adta tudás nélkül nem tudjuk, hogy például jog és erkölcs összetartoznak, sot, hogy feltételezik egymást, nem tudjuk - mert ha nem jön szívbol, akkor könyvbõl kell -, hogy szolidaritás nélkül nincs együttmuködés, hogy az egyik a másik nélkül nem jelent az égadta világon semmit; s talán éppen idén, a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évében derül ki, hogy nem tudjuk, hogy a szegénység a tudás szegénysége is, és nem csak az egyes emberé, hanem az egész társadalomé, amelyik nem képes evvel a rá – és csakis rá, a társadalomra - nézve szégyenteljes jelenséggel megbírkózni, s hogy a kirekesztést és elõítéleteket tudás nélkül, a tudás elterjesztése nélkül megpróbálni felszámolni éppolyan hiábavaló, mint kerti turbótrimmelovel nekimenni a dzsungelnek.
A könyv ezért nem csak tárgy, nem csak áru, hanem a jelentésben, tudásban, kultúrában és megértésben lehorgonyzott szavak megjelenési formája. Vagyis a könyv aranyalap – és azok, akik az oktatást és a kultúrát rendre a lista, a mindenkori lista kullogó végére teszik, mint valami terhes koloncot, nem értik, végzetesen nem értik ennek az aranyalapnak a gazdaságtanát. Nem értik, hogy evvel olyasmitol fosztják meg a társadalmat -- de ha már az nem érdekli oket, akkor saját gyerekeiket és unokáikat -- ami nélkül a gondolatok, a szavakban kifejezodo tettek csak elszabadultan keringenek a levegoben, egészen addig, míg végül, a gravitáció törvényeinek engedelmeskedve, vissza nem hullanak a fejükre. A könyvek arra tanítanak, hogy nem lehet egy társadalmat, egy kultúrát üres retorikára építeni. Arra tanítanak, hogy nem csak mi használjuk a szavakat, hanem a szavak is használnak minket, és egyszercsak azon kaphatjuk magunkat, hogy egy olyan kifosztott, üres kincstárral nézünk szembe, amelyben már nem maradt egyetlen olyan szó sem, amely ne hullhatna vissza a fejünkre. A szavaknak ereje, sokszor szuggesztív, mágikus ereje, de terhelhetosége is van, s aki ezekre nem ad, aki nem számol avval, hogy a szavak tettek, melyek valóra váltanak, válthatnak gondolatokat, az avval sem számol, hogy nincs, aki megállítsa azokat, amikor már késõ. Erre tanítanak bennünket a könyvek, hogy a szó kétélû fegyver.

Prométheusz, aki a tüzet ellopta az istenektol, hogy az ember az állatok fölé emelkedhessen, végsosoron a tudást lopta el, azt tette mindenki számára elérhetõvé. Amivel persze csak azt akarom mondani, hogy a tudás ne legyen privilégium, mert az is csak egy farnehéz, undok szó, ami aztán jól visszahullik a fejünkre. Ha azonban itt, ma, nekilátnánk végre a könyv, a kultúra, a tudás megsokszorozott támogatásának, annak beláthatatlan, s a viszályt szítók-szeretõk szempontjából aligha vágyott következményei lennének. Mert akkor elkezdhetnénk, a könyvek segítségével, feltárni a szavak jelentését, s ha már ezért lassan, de biztosan kialakul egy közös nyelv, melyet használni is tudunk - tehát ha már egy nyelvet beszélünk - akkor semmi nem ment meg minket attól, hogy meg is értsük egymást, és ha megértjük egymást, akkor adva van az együttélés legelso és legalapvetobb feltétele. Addig azonban, amíg ez nincs, addig csak hajléktalan szavak keringenek a levegoben.

A könyveknek, mondják, sorsa van. De azért ne érjük be ennyivel. Lehet azt a sorsot befolyásolni is. Úgyhogy ezúton üzenem annak, aki a nagymamámtól örökölt, Raszputyin, a szent ördög címû, pótolhatatlan totemkönyvemet a könyvtáramból adoptálta, hogy haladéktalanul, a Könyvhét végéig szolgáltassa azt vissza. Ha megbocsátani mindjárt nem is, de megérteni meg fogom. És innen már minden jóra fordulhat.